Naklápěcí rotátory - ocelové zápěstí pro Vaše rypadlo
 

ZEMNÍ PRÁCE

Nabídka služeb

Provádíme:

 • veškeré výkopové práce
 • kompletní terénní úpravy včetně finálního povrchu (např. výsev, či pokládání trávníků)
 • výkopy základů a základových pásů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • doprava stavebního materiálu, zemin a sypkých materiálů
 • kanalizace včetně kanalizačních přípojek, silničních vpustí
 • vodovody včetně vodovodních přípojek a další inženýrské sítě
 • bourací práce a demolice objektů
 • budování a rekonstrukce polních a lesních cest
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • odvoz a likvidace stavebního odpadu a sutě
 • výkopy pro rybníky, septiky, bazény atd.
 • zimní údržba komunikací (nakládka a odvoz sněhových návějí a bariér atd.)
 • stavební práce a montáže (kladení zámkové dlažby, základové desky na klíč atd.)

Naše firma Vám nabízí provedení zemních prací pásovým rypadlem Takeuchi TB175. Toto rypadlo má hmotnost 7,5 t, což přibližně odpovídá hmotnosti nejrozšířenějších rypadel v ČR, a to rypadlonakladačů. To znamená, že co se týče výkonnosti a dosahů, je naše rypadlo srovnatelné s klasickými rypadlonakladači. Naše rypadlo má oproti klasickému rypadlonakladači mnoho výhod:

 1. Plocha gumových pásů zajišťujících pohyb stroje je daleko větší než u rypadla s kolovým podvozkem. Nedochází tudíž k takovému tlaku na podkladní terén ani k jeho poškozování.
 2. Naše rypadlo má neomezený rozsah otáčení, není tedy potřeba tolik drobných popojíždění stroje jako je tomu u klasického rypadlonakladače.
 3. Naše rypadlo má možnost mimoosého kopání. To znamená, že lze kopat např. přímo podél zdi a to jak na pravé, tak na levé straně rypadla.
 4. Pásové rypadlo je daleko vhodnější pro práci v těsném prostoru, kde použití rypadlonakladačů není možné. Rypadlo se například umí otočit celé na místě.
 5. A hlavně naše rypadlo je vybaveno naklápěcím rotátorem Steelwrist X12, který zvyšuje produktivitu stroje o 15 až 35%. Navíc umožňuje provést úkony rypadlem bez naklápěcího rotátoru neproveditelné.

Dalším naším strojem je minirypadlo Takeuchi TB228 o hmotnosti 2,8 tuny vybavené naklápěcím rotátorem Steelwrist X04. Toto rypadlo je vhodné do stísněných podmínek a všude tam, kde by velké rypadlo nadělalo díky své hmotnosti a velikosti více škody než užitku. Na převoz rypadel používáme traktor s hákovým kontejnerovým návěsem s nosností 10 tun, v případě minirypadla také automobil Land Rover Discovery s dvouosým přívěsem s nosností 2,8 tun.
Jsme Vám schopni také dovézt štěrk, písek či další stavební materiál, či naopak odvezeme Vaši přebytečnou zeminu nebo suť na skládku. Jako doplňkovou službu nabízíme přepravu Vašich strojů a mechanizace.
Dále disponujeme drobnou mechanizací jako je vibrační pěch, elektrocentrála, vibrátor na beton, elektrická sekací a bourací kladiva atd. To doplňuje zemní práce našich rypadel v kompletní službu pro Vás.

Všechna práva vyhrazena © 2011-2016 Naklápěcí rotátory s.r.o. | Code by WebServis Foff | Design by Mixage.cz